Právě se nacházíte:

Králický Sněžník

V lokalitě Mladkov najdi:

Mladkov podrobněji

Malebné okolí obce a zároveň nízká hustita osídlení předurčil území Mladkova zejména pro rekreaci, jak krátkodobou tak dlouhodobou. Mladkovská vrchovina, v které Mladkov leží, je nejníže položenou a nejmenší částí Orlických hor s nejvyššími vrcholy pouze okolo 700 m n.m. (Adam - 765 m n.m., Studený - 721 m n.m., Vysoký kámen - 843 m n.m.). Návštěvníky sem přitahují zejména přírodní krásy - průlom toku Divoké Orlice u Klášterce nad Orlicí a Tiché Orlice u Mladkova hřbetem Orlických hor a vytvořená údolí kaňonovitého charakteru – Zemská brána a Studenské skály – rulové skály vzniklé mrazovým zvětráváním.

Historie

Založení Mladkova se přičítá pánům ze Žampachu koncem 13. století. Dne 28. září 1367 daroval Karel IV. majetek Žampašský i s clem Mladkovským Čeňku z Potštejna. Až do poloviny 13. století byl v prostoru dnešní obce pouze rozsáhlý pomezní hvozd bez komunikací. Teprve v souvislosti s kolonizační činností na přelomu 13. a 14. století vznikly v tomto hvozdu komunikace spojující Štíty, Mezilesí a Mladkov. V průběhu 1. pol. 14. století byla v lese objevena ložiska kovů, což vyvolalo hornickou kolonizaci, jejímž centrem se stal Mladkov. Až do počátku 16. století byl Mladkov příslušenstvím panství žampašského. V roce 1513 si jej zvolil Jan Žampach z Potštejna za své sídlo - zbudoval si zde tvrz. V roce 1577 se Mladkov uvádí jako městečko, působila zde sklářská huť.

Od konce 16. století patřila obec postupně zástupcům několika šlechtických rodů. Byli to: r.1569 Nathan Burgan z Potštejna a na Kyšperku, r. 1587 Anna z Lobkovic a Hassensteina rozená z Redern, Hassenstein, Chomutova, Rettenhausu a Králík, od roku 1604 Bohuslav Joachym Hasištejnský Hohenlohe, od r. 1604 měla podstoupeno vdova hraběnka z Hohenlohe, která vše prodala hraběti Gottfriedovi Henuchovi z Pappenheimu, dále pak Jiří Friedrich hrabě z Hohenlohe (z Hollachu), dán do klatby 29. 1. 1621 a na milost byl vzat 19. 9. 1621.

K obci Mladkov dnes patří Petrovičky (rekreační oblast), Dolany a od roku 1975 obec Vlčkovice.

Pamětihodnosti

Z architektonického hlediska patří k největším hodnotám obce vedle církevní architektury zejména dřevěné lidové stavby, dochované v Petrovičkách a v jižní části Mladkova. K chráněným památkovým objektům v obci patří kostel sv. Jana Křtitele - hodnotná barokní architektura venkovského charakteru z roku 1697 s původní zachovalou polychromií. Dále je to socha sv. Jana Nepomuckého (před kostelem) z poloviny 18. století. Výraznou dominantou v západní části náměstí je socha P. Marie - barokní mariánský sloup z 1. poloviny 18. století, který byl v roce 1982 opraven a rekonstruován.

Služby

Obcí vede železnice, prochází jím trať z Letohradu do Hanušovic a do Polska. V obci není žádný významný průmysl, převažuje drobné podnikání a zemědělství. V obci se nachází několik ubytovacích zařízení, soukromých rekreačních objektů, zimní sportovní areál a hřiště.

Turistická nabídka

Mladkov je nazýván „Českým Meranem“ pro znamenitě chráněnou polohu, radioaktivní prameny a velmi příznivé podnebí. Jako příjemné a osvěžující letovisko je velmi oblíben. Mladkov je jedním z nástupních míst na běžecké lyžařské tratě vedoucí na Suchý Vrch, do Červené Vody nebo do Českých Petrovic. Územím prochází nejvýznačnější turistická magistrála Orlických hor - Jiráskova horská cesta ve směru od Zemské brány přes chatu na Adamu, Mladkov, Vysoký kámen a pokračuje na Suchý vrch. V roce 1978 zřídila ochrana přírody naučnou stezku Zemská brána vedoucí kolem kamenitého řečiště Divoké Orlice. Další naučná stezka vede z Mladkova na Suchý vrch přes dělostřeleckou tvrz Bouda zvaná Betonová hranice. V létě je návštěvníky hojně využívané sousední středisko letní rekreace - údolní nádrže Pastviny. Obec také křižuje několik cyklistických a pěších tras.

 

Akce

<< říjen / 2021 >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nezapomeňte navštívit

„Projekt Rozšíření portálu turistické oblasti Králický Sněžník – Snieznik, I.etapa je
spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis“

Informační centrum turistické oblasti Králický Sněžník - Evropský dům, Dlouhá 353, 561 69 Králíky, tel.: +420 465 323 150, e-mail: info@kralickysneznik.net, www.kralickysneznik.net