Teraz znajdujesz się:

Śnieżnik

Śnieżnik

Zpráva z prezentace na veletrhu v OC Dominikanska Wroclaw

Datum: 27.11.2013
Lokalita: Śnieżnik
Wroclaw 2013.jpg, 800x565, 65.03 KB

„Projekt Rozšíření portálu turistické oblasti Králický Sněžník – Snieznik, I.etapa je
spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis“

Centrum Informacji Turystycznej regionu Śnieżnik - Dom Europejski, Dlouhá 353, 561 69 Králíky, tel.: +420 465 323 150, e-mail: info@kralickysneznik.net, www.kralickysneznik.net