Destinační managementDestinační společnost Králický Sněžník z.ú. je organizace, která vznikla v roce 2007 a jejímž cílem je zajištění efektivního a udržitelného růstů a rozvoje cestovního ruchu. Mimo jiné zajišťuje koordinaci a kooperaci mezi subjekty cestovního ruchu v turistické oblasti Králický Sněžník, místní samosprávou a dalšími subjekty, které mají návaznost na toto odvětví. Subjekty aktivní v cestovním ruchu nejsou pouze například podnikatelé v ubytování či pohostinství, ale jsou to například města, obce a zájmová či jiná sdružení.Vize

Naše organizace chce být spolehlivým partnerem a zprostředkovatelem v oblasti cestovního ruchu na území turistické oblasti Králický Sněžník. Chceme docílit komplexního a udržitelného rozvoje cestovního ruchu v této oblasti.


Cíle

Cílem destinačního managementu organizace Králický Sněžník z.ú. je propojení jednotlivých subjektů působících v cestovním ruchu a být koordinátorem mezi těmito subjekty. Dále poskytovat kvalitní servis pro návštěvníky regionu, který zajistí jejich spokojenost a pokud možno opakovaný návrat.

Ve spolupráci vidíme jednu z hlavních oblastí, ze kterých může naše oblast získat konkurenční výhodu na trhu, a také jednu z cest, která nás může dovést k úspěchům v budoucnosti.

Seznam členů

·         Město Králíky

·         Město Staré Město

·         Městys Mladkov

·         Obec Červená Voda

·         Obec Lichkov

·         Obec Dolní Morava

·         SNĚŽNÍK, a.s.

·         ARMY FORT s.r.o.

·         Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z.s.

·         HMB Králíky s.r.o.

·         Muzeum Lichkov

·         KRALIČÁK s.r.o


Činnosti, které zajištuje organizace Králický Sněžník z.ú.

·         propagaci služeb a subjektů činných v cestovním ruchu a kulturních akcí

·         účast na veletrzích cestovního ruchu s cílem propagovat oblast Králického Sněžníku

·         partnerství a spolupráci v cestovním ruchu

·         vzdělávací akce pro odborníky v cestovním ruchu


Králický Sněžník, z.ú.

Velké náměstí 5
561 69 Králíky

IČ: 27519350
DIČ: CZ27519350
U 205 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Datová schránka: u2rbg6p

E-mail:
www.kralickysneznik.net


Kontaktní formulářKrálický Sněžník, z.ú. Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

E-mail: info@kralickysneznik.net
www.kralickysneznik.net

3k platforma
Králický Sněžník, z.ú. Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

E-mail: info@kralickysneznik.net
www.kralickysneznik.net

3k platforma