Společný pietní akt při příležitosti založení čs. státu

28.10.2022
Společný pietní akt při příležitosti založení čs. státu u Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“, ve spolupráci s VKCV. Udílení záslužných medailí Muzea K-S 14.

Králický Sněžník, z.ú. Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

E-mail: info@kralickysneznik.net
www.kralickysneznik.net

3k platforma
Vytvořila společnost