HistorieVypravme se společně po stopách historie tohoto kraje u hranic. Vyprávějí o ní starobylé domy, kostely, sochy, hraniční pevnosti i muzejní expozice zaměřené na různé historické doby, tradice a místa.Králická pevnostní oblast

Nechte se přenést do nedávné historie, do doby před 2. světovou válkou. Poznejte okolnosti, atmosféru a reálie této smutné části našich dějin. To vše vám mohou přiblížit muzea v Králické pevnostní oblasti. Králicko a okolní příhraničí totiž patřilo ve 30. letech XX. století k nejsilněji opevněným úsekům státní hranice ČSR a mohutnost zdejšího opevnění byla mimořádná i v rámci tehdejší Evropy.


Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny, které jsou těsně spjaty s obchodem se zbožím, jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.
Hora matky Boží

Jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst na našem území zahrnuje klášter, poutní kostel s ambity, unikátní kapli Svatých schodů a Poutní dům. Místo nabízí výhledy do okolí. Prohlídka areálu je možná s průvodcem, délka asi 45 min.


Památník Franze Schuberta

Prostá barokní kaple Nejsvětější Trojice se nachází v obci Vysoká. Objekt s obdélnou lodí a půlkruhovým závěrem byl vybudován v roce 1786 z podnětu místního obyvatele Carla Schuberta, dědečka významného hudebního skladatele Franze Schuberta. Rod Schubertů je tak s obcí svázán, neboť se zde také narodil otec France Schuberta a prožil zde část svého života. Kaple v současné době slouží jako památník hudebního skladatele a jeho rodu. Příležitostně se zde odehrávají bohoslužby. Kaple je zařazena do seznamu nemovitých kulturních památek a v současné době údržbu kaple a muzea zajišťuje obec Malá Morava.

Nedaleko od obce se nachází socha Krista na Olivetské hoře, k jejímuž postavení dal také podnět dědeček Franze Schuberta.
Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je důstojnou připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě.Staroměstská pevnostní oblast

Výstavba objektů československého pohraničního opevnění, pocházejících z let 1935 – 1938, byla součástí příprav Československé republiky proti agresi fašistického Německa. Tato koncepce zabezpečení našeho území vycházela především z francouzských názorů, že nejlepším zajištěním státních hranic je výstavba mohutného stálého opevnění. Za nejohroženější úsek našeho pohraničí byl považován prostor mezi řekami Labe a Odra, proto bylo těžiště opevňovacích prací položeno právě sem.
Červenovodské muzeum paměti a přírody

V obci Červená Voda stojí za krátké zastavení a návštěvu nové multimediální a interaktivní Červenovodské muzeum paměti a přírody. Expozice je svými prostory spíše minimuzeem, svou náplní však poskytuje široké možnosti využití, komunitního života a poznávání pro místní i turisty.


Vlastivědné muzeum staroměstska

Seznámí Vás s historií, tradicemi, kulturou a přírodou Starého Města pod Sněžníkem. Expozice je rozdělená do tří základních částí a je přístupná v době otevření Turistického informačního centra. Můžete zde zhlédnout např. kroniky Starého Města, seznámíte se s vesnickým životem v 19. století, v poslední expozici zhlédnete preparáty živočichů žijících v okolní přírodě a sbírku nerostů. Fotografie zachycující krásu a malebnost okolní přírody.


Králický Sněžník, z.ú. Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

E-mail: info@kralickysneznik.net
www.kralickysneznik.net

3k platforma
Vytvořila společnost