Památník obětem internacePamátník obětem internace

Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.
Památník s historickou expozicí je důstojnou připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950 – 1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Internačním klášterem v Králíkách v letech 1950 – 1961 prošlo celkem přes 500 osob. Mnozí z nich byli pro svoji víru a přesvědčení dále odsouzeni a vězněni v komunistických věznicích nebo táborech nucené práce na území tehdejší ČSR a někteří na následky útrap zemřeli. V Památníku máte možnost seznámit se s osudy některých z nich. Historická expozice chronologicky přímo navazuje na expozici v nedalekém Muzeu čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ o historii a vývoji čs. státu do roku 1938 a některých souvislostech poválečného vývoje Československa.
 

Místa v okolí

 
(19m)
Městské muzeum Králíky
 
(56m)
Východočeský památník celnictví
 
(329m)
Sportovní areál Králíky
 
(342m)
Jan Jiráska - prodej a servis jízdních kol
 
(347m)
Alena Jirásková - prodej a servis jízdních kol
 
(1km)
Dělostřelecká tvrz Hůrka
 
(1.1km)
Vojenské muzeum Králíky
 
(1.3km)
Pěchotní srub K-S 14 "U Cihelny"
 
(1.3km)
K-Bg-S13 "U lomu"

Králický Sněžník, z.ú. Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

E-mail: info@kralickysneznik.net
www.kralickysneznik.net

3k platforma
Vytvořila společnost