Destinační managementDestinační společnost Králický Sněžník z.ú. je organizace, která vznikla v roce 2007 a jejímž cílem je zajištění efektivního a udržitelného růstů a rozvoje cestovního ruchu. Mimo jiné zajišťuje koordinaci a kooperaci mezi subjekty cestovního ruchu v turistické oblasti Králický Sněžník, místní samosprávou a dalšími subjekty, které mají návaznost na toto odvětví. Subjekty aktivní v cestovním ruchu nejsou pouze například podnikatelé v ubytování či pohostinství, ale jsou to například města, obce a zájmová či jiná sdružení.Vize

Naše organizace chce být spolehlivým partnerem a zprostředkovatelem v oblasti cestovního ruchu na území turistické oblasti Králický Sněžník. Chceme docílit komplexního a udržitelného rozvoje cestovního ruchu v této oblasti.


Cíle

Cílem destinačního managementu organizace Králický Sněžník z.ú. je propojení jednotlivých subjektů působících v cestovním ruchu a být koordinátorem mezi těmito subjekty. Dále poskytovat kvalitní servis pro návštěvníky regionu, který zajistí jejich spokojenost a pokud možno opakovaný návrat.

Ve spolupráci vidíme jednu z hlavních oblastí, ze kterých může naše oblast získat konkurenční výhodu na trhu, a také jednu z cest, která nás může dovést k úspěchům v budoucnosti.

Seznam členů

·         Město Králíky

·         Město Staré Město

·         Městys Mladkov

·         Obec Červená Voda

·         Obec Lichkov

·         Obec Dolní Morava

·         SNĚŽNÍK, a.s.

·         ARMY FORT s.r.o.

·         Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z.s.

·         HMB Králíky s.r.o.

·         Muzeum Lichkov

·         KRALIČÁK s.r.o


Činnosti, které zajištuje organizace Králický Sněžník z.ú.

·         propagaci služeb a subjektů činných v cestovním ruchu a kulturních akcí

·         účast na veletrzích cestovního ruchu s cílem propagovat oblast Králického Sněžníku

·         partnerství a spolupráci v cestovním ruchu

·         vzdělávací akce pro odborníky v cestovním ruchu


Seznam členů a partnerů v 3k platformě

Obec Dolní Morava
Obec Červená Voda
Obec Lichkov
Městys Mladkov
Město Králíky
Město Staré Město
Kraličák s.r.o.
ARMY FORT s.r.o.
Vojensko - historický klub Erika Brno z.s.
HMB Králíky s.r.o.
Sněžník, a.s.
Michal Mahnig - ForteG

Další partneři
Hotel Poutní dům
Taxi Beran, Králíky
Leo Express
Muzeum pohraničního opevnění pěchotní srub K - S 5 "U potoka"
Muzeum čsl. opevnění Pěchotní srub K - S 14 "U Cihelny"
Východočeský památník památník celnictví Králíky
Památník internace Králíky
Vojenské muzeum Králíky
Kavárna a cukrárna Rudolf Vítek, Králíky
Kavárna a penzion Reichl
Kramářova chata Suchý Vrch
Muzeum Králíky
Klub Na Střelnici Králíky
Paprsek s.r.o.
Skitech Kunčice s.r.o.
Sdružení obcí Orlicko
Skipark Červená Voda s.r.o.
Penzion Dolní Morava
Autokemp a apartmány V Zátiší Dolní Morava
Větrný vrch s.r.o.
Hájovna Dolní Morava
Krčma-DM s.r.o.
Apartmány U Aloise
Slonovy chaty
Apartmány Vakstav
Hotel Jiřinka
Vilemína s.r.o.
Apartmány U Lesa

Zápisy z jednání 3K platformy

· 7.1. 2022 Králíky
Setkání proběhlo za účasti zástupců zakládajících členů platformy a partnerů. Hlavní témata setkání byla příprava nových webových stránek turistické oblasti, schválení strategického rozvojového dokumentu pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti a vyhodnocení turistické sezóny v roce 2021. Na závěr proběhla obecná diskuze.

· 13. 5. 2022 Králíky
Setkání proběhlo za účasti zástupců zakládajících členů platformy a partnerů. Hlavní témata setkání byla informace o novinkách v produktech cestovního ruchu na sezonu letní sezonu (Zážitkový vláček, nové trasy cyklobusu Dolní Morava – Stříbrnice – Staré Město), návrh nového marketingového produktu – Bike region, informace k nově otevřené atraktivitě Sky Bridge 721 a příprava podání žádosti o certifikaci lokální destinační organizace, aktualizace ubytovatelů a nastavení systému výběru poplatků z pobytu a příprava akcí na letní sezonu. Setkání bylo zakončené diskuzí.

· 19.9.2022 Králíky
Setkání proběhlo za účasti zástupců zakládajících členů platformy a partnerů. Hlavní témata setkání schůze byla příprava účasti a prezentace na Veletrhu TC v Lipsku v listopadu 2022, informace o novém projektu Bike region a navazující diskuze.

· 27.1. 2023 Králíky
Setkání v rámci členů správní rady. Příprava materiálů a podkladů pro prezentaci regionu na veletrhu International Tourist Fair Wroclaw a Holiday world & Region world v Praze. Diskuse s partnery na téma, jaké atraktivity a produkty primárně propagovat, co nás jako region na veletrhu zajímá a s kým případně navázat kontakt pro další vývoj destinace. Seznámení s výsledkem certifikace, co to znamená pro organizaci, jaké z toho plynou výhody/povinnosti a jaké jsou plány na rok 2023. Posledním bodem bylo schválení podání žádosti do dotačního programu Pardubického kraje 2023.

· 26.6. 2023 Králíky
Setkání v rámci správní rady. Seznámení s výroční zprávou. Vyhodnocení činnosti v pololetí. Diskuse a hodnocení produktu Sněžníkpass. Seznámení s vývojem projektu Bikeregion. Představení QR poznávací hry. Novinky v regionu v rámci letní sezóny. Diskuse nad atraktivitami, které v rámci regionu zahrnuty v chystaných zimních Turistických novinách. 

· 21.11. 2023 Králíky
Setkání se současnými a potencionálními českými a polskými partnery, zástupci dotčených krajů, měst a organizací DMO. Hlavním tématem setkání byla příprava společné značky v projektu Bikeregion. Představení společné vize, prezentace jednotlivých zapojených areálů, diskuse, navržení společného postupu při zpracování projektového záměru a poté podání žádosti. Kontaktní formulář


Králický Sněžník, z.ú. Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

E-mail: info@kralickysneznik.net
www.kralickysneznik.net

3k platforma
Vytvořila společnost