Staroměstská pevnostní oblastObranná linie se skládala z linie lehkého opevnění (LO), vyzbrojeného lehkými nebo těžkými kulomety a ručními granáty. Konstrukce a výstavba byla jednoduchá a linie LO sloužila jako doplněk těžkého opevnění, které tvořilo první obrannou linii. Úkolem těžkého opevnění (TO) byla samostatná, koordinovaná obrana s ostatními objekty TO a LO bez přispění polní armády. TO mělo být trvale obsazeno stálou posádkou. Výzbroj tvořily protitankové kanóny, těžké a lehké kulomety, minomety a ruční granáty. Dalším prvkem obrany byly dělostřelecké tvrze. 

Ty byly vybaveny potřebnou výzbrojí a v podzemí měly rozsáhlé týlové prostory se složitým technickým vybavením (sklady munice, ošetřovny, filtrovny vzduchu, kanceláře, ubytovny). Samostatné pěchotní sruby a tvrze byly po celou dobu vedení bojové činnosti nezávislé na okolí.

Na Staroměstsku se z plánovaných 16 srubů na linii Hynčice pod Sušinou – Kutný vrch podařilo vystavět 6 objektů, které byly dokončeny jako hrubé stavby. Nestihly být osazeny výzbrojí, výstrojí ani obsazeny posádkou Československé armády. Zůstaly tak, jak je zastihla historická doba mnichovských událostí. V průběhu války byly poškozeny Wehrmachtem, jenž pomocí náloží vytrhal kvalitní ocelolitinové střílny a použil je na tzv. Atlantický val, budovaný v Normandii v r. 1944. Po roce 1945 byly v některých objektech sklady chemických látek, v jiných vznikala úložiště odpadu, někde lidé rozebrali vnitřní cihlové příčky na stavební materiál…Po sametové revoluci, kdy se stát začal zbavovat různého majetku, začala i Armáda ČR opouštět posádky a různé objekty. V mnoha oblastech naší republiky začaly vznikat kluby vojenské historie (KVH). Jsou to skupiny nadšenců všech věkových kategorií, starající se o bunkry. Pěchotní srub StM-S30 "Potok"

Izolovaný pěchotní srub oboustranný pravokřídlý. Výstavba proběhla v roce 1938, do ukončení stavebních prací na konci září 1398 byl objekt kompletně vybetonován a osazen všemi střílny. Pancéřový zvon odolnosti S nebyl osazen. Byly provedeny venkovní omítky, vyzdívka vnitřních cihlových příček byla zahájena, ale nedokončena. Za okupace byly z objektu vytrženy obě hlavní střílny, jinak však objekt nedoznal další újmy. V současné době je srub uzavřen a nepřístupný veřejnosti. 


Pěchotní srub StM-S 31a "Borek"

Izolovaný pěchotní srub jednostranný levokřídlý. Do září 1938 se podařilo provést pouze hrubou betonáž objektu, nebyly dokončeny ani vnitřní omítky, nezačalo se s vyzdíváním cihlových příček, zvon nebyl osazen. Za okupace byly z objektu vytrženy obě hlavní střílny. Jinak objekt nenese stopy po dalším poškození. V objektu se neprovází. 
Pěchotní srub StM-S 31b "Ozdravovna"

Izolovaný pěchotní srub jednostranný pravokřídlý. Srub je v pokročilejším stádiu stavby, téměř se podařilo dokončit vnější omítky, ovšem s vnitřními se nezačalo a stejně tak cihlové příčky nebyly postaveny. Raritou je dodatečně odsekaná hrana diamantového příkopu, která překáží výstřelu hlavních zbraní při jejich maximální depresi. Za okupace byla vytržena kanónová střílna. Vedlejší střílna pro dvojče TK vytržena nebyla a to i přes to, že je částečně podstřelena. Jedná se tak o jedinou zachovalou hlavní střílnu v objektech TO u Starého Města. Objekt má díky odpálení nálože lehce poškozený krakorec nad vchodem. Přístupný veřejnosti pouze po předchozí domluvě.


Pěchotní srub StM-S 32 "Krajní"

Izolovaný pěchotní srub oboustranný dvoukřídlý.  Do září 1938 byl objekt pouze vybetonován. Vnitřní ani vnější omítky nebyly započaty. Stejně tak vyzdívka cihlových příček v interiéru objektu. Ani jeden zvon nebyl osazen. Během německé okupace byly z objektu vytrženy a odvezeny všechny 4 střílny pro hlavní zbraně. V současné době je objekt uzamčen a veřejnosti nepřístupný. 
Pěchotní srub StM-S 33 "Lesík"

Izolovaný pěchotní srub oboustranný dvoukřídlý. Objekt byl jedním z nejdokončenějších objektů na Staroměstsku. Venkovní omítky a vnitřní cihlové příčky byly dokončeny, terénní práce v okolí objektu byly ve stádiu značné rozpracovanosti. Zvon nebyl osazen. Za okupace německá armáda vythla obě střílny pro dvojčata těžkých kulometů. V současnosti je objekt rekonstruován a provozován jako muzeum československého opevnění.


Pěchotní srub StM-S 34 "Svah"

Izolovaný pěchotní srub oboustranný dvoukřídlý. Do ukončení prací v na sklonku září 1938 byl objekt vybetonován a provedeny venkovní omítky. S vyzdíváním vnitřních cihlových příček a s terénními úpravami stavební firma nezačala. Ani jeden ze tří zvonů nebyl osazen. Během německé okupace byly vytrženy všechny hlavní střílny, vyjma střílny pro minomet, která se zachovala do dnešních dnů.
Králický Sněžník, z.ú. Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

E-mail: info@kralickysneznik.net
www.kralickysneznik.net

3k platforma
Vytvořila společnost