Rozvodí tří moříKlepý, nebo též Klepáč (1145 m.n.m.) je pohraniční hora, která získala své jméno údajně podle zvuku z kamenných sutí, čemuž i odpovídá německý název Klappersteine. Nicméně Poláci mu říkají Trojmórski wierch, podle rozvodí tří moří které se nachází na jihozápadním svahu. Vody ze západních (polských) svahů odtékají do Kladské Nisy, která zde pramení a patří k úmoří Baltského moře. Vody z jižních svahů odvádí Lipkovský potok, který se vlévá do Tiché Orlice a patří k úmoří Severního moře. Vody z východních svahů stékají drobnými pravostrannými přítoky do řeky Moravy a patří do úmoří Černého moře.Klepáč se tak díky své unikátní poloze řadí ke světovým geografickým zvláštnostem. Není to ovšem jediná vlastnost, která z tohoto vrcholu vytváří nezapomenutelné místo. Jak již jeho český název napovídá, lze zde pozorovat a také dokonce slyšet ojedinělý geologický proces. Na tomto místě totiž můžete najít rozsáhlá balvanová a kamenná pole, která vznikají rozpadem rulových skal, a právě tento proces je doprovázen praskáním a třením kamenů o sebe. Podivný zvuk, slyšitelný nejčastěji na přelomu zimy a jara, dal tak tomuto místu tento příhodný název.

Dnes na vrcholu Klepáč najdete dřevěnou vyhlídkovou věž, která také slouží jako protipožární pozorovatelna. Z vrcholu pětadvacetimetrové konstrukce se otevírá nezapomenutelný pohled na hřebeny české i polské části Sněžníku. Na Klepáč se dostanete z obce Dolní Morava. U restaurace Na Rozcestí odbočte vlevo přes mostek a pokračujte po modré turistické značce až na česko-polskou hranici. Poté odbočte doprava a lesní pěšinou se dostanete na samotný vrchol. Délka trasy je cca 5 km.Příroda v okolí Králického Sněžníku


Králický Sněžník, z.ú. Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

E-mail: info@kralickysneznik.net
www.kralickysneznik.net

3k platforma
Vytvořila společnost