Vlastivědné muzeumVlastivědné muzeum

Pokud se chcete seznámit s historií, tradicemi a přírodními podmínkami, máte možnost navštívit malebnou muzejní expozici, která přibližuje dějiny, kulturu a přírodu Staroměstska. Expozice, umístěná v přízemí radnice, je součástí Turistického informačního centra a vznikla z iniciativy místních zastupitelů za finanční podpory Evropské unie.

Region je představen přibližně dvěma sty trojrozměrnými sbírkovými předměty a originály i zdařilými kopiemi archiválií, zapůjčenými z Okresního vlastivědného muzea v Šumperku, z Okresního archívu v Šumperku i od místních občanů. Sbírka je doplněna fotografiemi, dokumentujícími nejdůležitější architektonické památky regionu i zachycujícími krásu okolní přírody.

Expozice je rozdělená do tří základních částí charakterizujících oblast Staroměstska.

V části nazvané „Pohledy do minulosti“ se seznámíte s nejvýznamnějšími událostmi v dějinách regionu. Můžete zde shlédnout např. kroniky Starého Města, mezi nimiž vyniká nejstarší kronika Filipa Jakuba Friebecka pocházející z 18. století. Nejdůležitější historická data, dějiny šlechtických rodů, které zde působily, rozvoj cechovní výroby v 16. století, návštěva císaře Josefa II., průmyslový rozvoj města v 19. století, jehož nejdůležitějšími odvětvími bylo lnářství a hornictví, to jsou základní části expozice a současně místa v historii, které mohou nejlépe představit a charakterizovat dějiny Starého Města.

V druhé části nazvané „Kultura a tradice“ je stylizovanou selskou jizbou představen vesnický život v 19. století a škola a spolkový život, zejména hasičské jednotky, v minulém století.

Třetí část vlastivědné expozice nazvaná „Životní prostředí“ patří přírodě a cestovnímu ruchu. Symbolicky zde jsou vystaveny preparáty živočichů žijících v okolní přírodě a sbírka nerostů. Větší prostor je věnován turistice v okolních horách, jejichž krása a malebnost je zachycena na černobílých i barevných fotografiích.
 

Místa v okolí

 
(10m)
Radniční věž s výhledem na hřebeny Králického Sněžníku.
 
(996m)
Pěchotní srub se nachází v nadmořské výšce 590 m.n.m.
 
(1km)
Pěchotní srub se nachází v nadmořské výšce 590 m.
 
(1.1km)
Pěchotní srub se nachází ve výšce 537m.n.m.
 
(1.5km)
Pěchotní srub těžkého opevnění se nachází v nadmořské výšce 642 m.
 
(1.9km)
Pěchotní srub těžkého opevnění se nachází v nadmořské výšce 677 m.
 
(2.4km)
Pěchotní srub těžkého opevnění se nachází v nadmořské výšce 737 m.
 
(2.6km)
Moderní skiareál na úpatí Králického Sněžníku.


Králický Sněžník, z.ú. Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

E-mail: info@kralickysneznik.net
www.kralickysneznik.net

3k platforma
Králický Sněžník, z.ú. Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

E-mail: info@kralickysneznik.net
www.kralickysneznik.net

3k platforma